Gói thầu số 7 : Cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng hệ thống cấp điện tổng mặt bằng, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, trung tâm giống bò sữa Mộc Châu

21/03/2022

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu

Địa chỉ :

Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Năm ký HĐ:

21/03/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Gói thầu số 7 : Cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng hệ thống cấp điện tổng mặt bằng, thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp, trung tâm giống bò sữa Mộc Châu

Đăng ký
nhận thông tin