Gói thầu số 24/2020-Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc EVNGENCO2- tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

09/03/2022

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Địa chỉ :

Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

09/03/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc EVNGENCO2- tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

*Thủy điện A Vương
là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông A Vương, xã Dang, huyện Tây Giang và và xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Thủy điện A Vương có công suất 210 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 815 triệu KWh, khởi công tháng 8/2003, hoàn thành tháng 12/2008, lễ khánh thành 10/07/2010.

Đăng ký
nhận thông tin