Gói thầu gói 33: Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

25/01/2022

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Địa chỉ :

xã Đức Bình Tây huyện Sông Hinh và xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên.

Năm ký HĐ:

25/01/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

* Thủy điện Sông Ba Hạ là thủy điện xây dựng trên dòng sông Ba tại vùng đất xã Đức Bình Tây huyện Sông Hinh và xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên và huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Thủy điện Sông Ba Hạ có công suất 220 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 835 triệu KWh, khởi công tháng 4/2004, hoàn thành tháng 11/2009.

Đăng ký
nhận thông tin