Dự án trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam

22/09/2009

Chủ đầu tư:

Công ty CP Xây dựng và thương mại Đông Sơn

Địa chỉ :

số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Năm ký HĐ:

22/09/2009

Nhà thầu:

RedRiver Engineering & Trading Limited Company

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Công việc của hợp đồng : Cung cấp, thi công, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước trong và ngoài nhà.
- Dự án : Dự án trung tâm điều hành và thông tin viễn thông Điện lực Việt Nam.

Đăng ký
nhận thông tin