Dự án Trạm xử lý nước thải khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

21/06/2019

Chủ đầu tư:

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Địa chỉ :

Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Năm ký HĐ:

21/06/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Thực hiện gói thầu BS1 : Cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
- Công trình : Đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 3.000m3/ng.đ tại Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
- Dự án : Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá 2, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.Đăng ký
nhận thông tin