DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI - THÀNH PHỐ TRÀ VINH

23/03/2016

Chủ đầu tư:

Sở Xây Dựng Trà Vinh - Ban Quản lý Dự án Trà Vinh

Địa chỉ :

Xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Năm ký HĐ:

23/03/2016

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu C2.3 : Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, Trạm bơm/Tuyến áp lực/Tuyến băng sông, Tuyến ống tự chảy và Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh
- Xây dựng 03 trạm bơm nước thải với 10 máy bơm công suất lớn.
- Nhà máy xử lý nước thải công suất 17.600 - 18.100m3/ngày đêm.

Đăng ký
nhận thông tin