Dự án khu đô thị Lán bè Cột 5 - Cột 8 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

18/08/2011

Chủ đầu tư:

Công ty lắp máy điện nước - Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)

Địa chỉ :

Cột 5 - Cột 8 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Năm ký HĐ:

18/08/2011

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Hạng mục : Trạm xử lý nước thải 1200 M3/ngày đêm.
- Dự án khu đô thị Lán bè Cột 5 - Cột 8 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Công việc : Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ : Bơm định lượng, Máy thổi khí đồng bộ, Đĩa phân phối khí, Máy bơm bùn đặt nổi, Máy bơm bùn đặt chìm, Máy bơm nước thải đặt chìm, Máy bơm cát đặt chìm…

Đăng ký
nhận thông tin