Dự án: Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP - Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

01/03/2022

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Địa chỉ :

Km28, QL18, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Năm ký HĐ:

01/03/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Gói thầu số 01 (HH-01) “Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 (bao gồm dịch vụ kỹ thuật kèm theo)”,
* Phần việc của Công ty Cổ phẩn Nhiệt điện Phả Lại.


Đăng ký
nhận thông tin