Dự án: Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP - Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

24/01/2022

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ :

Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Năm ký HĐ:

24/01/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Gói thầu số 01 (HH-01) “Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 (bao gồm dịch vụ kỹ thuật kèm theo)”. Phần việc của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Đăng ký
nhận thông tin