Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị quan trắc - Công trình dự án thủy điện Bắc Hà

22/05/2008

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà

Địa chỉ :

Xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Năm ký HĐ:

22/05/2008

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu TB-04: “ Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị quan trắc biến dạng công trình” dự án thủy điện Bắc Hà.

- Thủy điện Bắc Hà còn gọi là Thủy điện Cốc Ly là công trình thủy điện xây dựng trên thượng nguồn sông Chảy, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thủy điện Bắc Hà có công suất 90 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 378 triệu KWh, khởi công 2004 hoàn thành 2012


Đăng ký
nhận thông tin