Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Lễ Môn

01/12/2006

Chủ đầu tư:

Công ty phát triển và khai thác hạ tầng các Khu công nghiệp Thanh Hóa

Địa chỉ :

Khu Công nghiệp Lễ Môn - Thành phố Thanh Hóa

Năm ký HĐ:

01/12/2006

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Công việc :  Cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị cho trạm xử lý nước thải tập trung KCN Lễ Môn-Tỉnh Thanh Hóa.
- Dự án : Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Lễ Môn, Thanh Hóa.

Đăng ký
nhận thông tin