CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC - CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

26/04/2016

Chủ đầu tư:

Tập đoàn điện lực Việt Nam- Ban quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La

Địa chỉ :

Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Năm ký HĐ:

2012

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Trên 28 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

- Gói thầu số 6TB, Cung cấp hệ thống thiết bị quan trắc.  

- Thủy điện Lai Châu có tổng công suất lắp đặt 1.200 MW với 3 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 5/1/2011, hòa lưới 3 tổ máy tháng 11/2016, khánh thành tháng 12/2016, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

- Thủy điện Lai Châu
, là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, xây dựng trên dòng chính Sông Đà, tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.


Đăng ký
nhận thông tin