Cung cấp và lắp đặt bơm chìm Hệ thống nước thải - Tiểu dự án Hải Phòng thuộc dự án vệ sinh 3 thành phố Việt Nam

29/09/2002

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kinh doanh Đô thị

Địa chỉ :

18 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Năm ký HĐ:

29/09/2005

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm chìm cho hệ thống nước thải.
- Gói thầu HPSANP-C1D.
- Dự án : Xây dựng, cải tạo các hồ điều hòa và xây cống thu tại thành phố Hải Phòng.
- Tiểu dự án Hải Phòng thuộc dự án vệ sinh 3 Thành phố Việt Nam

Đăng ký
nhận thông tin