Cung cấp thiết bị quan trắc Hạng mục Đập dâng, đập tràn - Tràn xả sâu, Dự án Thủy điện Đak Mi 3, tỉnh Quảng Nam

30/11/2021

Chủ đầu tư:

Tổng công ty IDICO - CTCP

Địa chỉ :

Nhà máy thủy điện Đak Mi 3, Xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

30/11/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu: Cung cấp thiết bị quan trắc
- Hạng mục: Đập dâng, đập tràn - Tràn xả sâu
- Dự án: Thủy điện Đak Mi 3, tỉnh Quảng Nam

* Thủy điện Đăk Mi 3 là công trình thủy điện xây dựng trên sông Đắk Mi tại vùng đất xã Phước Chánh huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Thủy điện Đăk Mi 3 có tổng công suất lắp máy 63 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 211,9 triệu KWh, khởi công xây dựng tháng 4/2014, hoàn thành tháng 08/2017

Đăng ký
nhận thông tin