CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬ T- DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2

12/08/2020

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2

Địa chỉ :

Dòng Sông Bung, xã Zuôih và xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

2012

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

trên 10 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

- Gói thầu số 38 : Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc và các dịch vụ kỹ thuật, dự án Thủy điện Sông Bung 2.

- Thủy điện Sông Bung 2 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất xã Zuôih và xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Công trình thuộc hệ thống bậc thang sông Vu Gia - Thu Bồn. Thủy điện Sông Bung 2 có công suất 100 MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2012, hoàn thành năm 2017.

Đăng ký
nhận thông tin