Cung cấp lắp đặt thiết bị quan trắc (Quan trắc lún bề mặt, chuyển vị, áp lực kéo cốt thép, áp lực nước thấm) thuộc dự án thủy điện Phú Tân 2

06/04/2022

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG S55

Địa chỉ :

3 xã Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Năm ký HĐ:

06/04/2022

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Cung cấp lắp đặt thiết bị quan trắc (Quan trắc lún bề mặt, chuyển vị, áp lực kéo cốt thép, áp lực nước thấm) thuộc dự án thủy điện Phú Tân 2.

Dự án thủy điện Phú Tân 2 được đầu tư xây dựng tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với công suất thiết kế 93 MW với tổng mức đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 315,8 triệu kWh lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định tại chỗ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai, đảm bảo an ninh năng lượng phía Nam.

Đăng ký
nhận thông tin