Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP - Tại Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

24/12/2021

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ :

Xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Năm ký HĐ:

24/12/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

1. Gói thầu số 01 (HH-01) : “Cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các Đơn vị trong toàn Tổng công ty Phát điện 2.

2.
Phạm vi: Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn.

3.
Dự án: Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP

* Thủy điện Trung Sơn là dự án thủy điện quy mô trung bình, được xây dựng trên dòng chính sông Mã thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam. Vị trí công trình thuộc địa phận xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nhà máy điện có công suất lắp đặt 260 MW, bao gồm 4 tổ máy sản xuất 1.018,61 triệu kWh hàng năm là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia.

Đăng ký
nhận thông tin