Cung cấp lắp đặt thiết bị quan trắc (Quan trắc lún bề mặt, chuyển vị, áp lực kéo cốt thép, áp lực nước thấm) thuộc dự án thủy điện Phú Tân 2

06/04/2022

Investor:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG S55

Address:

3 xã Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Contract Year:

06/04/2022

Contractor:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Contract Value:

Scope Of Work:

Cung cấp lắp đặt thiết bị quan trắc (Quan trắc lún bề mặt, chuyển vị, áp lực kéo cốt thép, áp lực nước thấm) thuộc dự án thủy điện Phú Tân 2.

Dự án thủy điện Phú Tân 2 được đầu tư xây dựng tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai với công suất thiết kế 93 MW với tổng mức đầu tư hơn 2.550 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện hàng năm khoảng 315,8 triệu kWh lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định tại chỗ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai, đảm bảo an ninh năng lượng phía Nam.

Sign up
for the newsletter